En mycket positiv utveckling

Vi har haft en mycket positiv utveckling sedan starten och våra leveranser till Hedlunda Industri tenderar att öka kraftigt. Det gör att vi planerar för nya investeringar i ytterligare en produktionslinje och även nya lagerbyggnader. Dessa investeringar gör vi för att kunna förbättra vårt produktions- och logistikflöde, upprätthålla en god service och hålla våra leveranstider. Vi vill göra det ännu trivsammare att jobba hos oss på Norsjö Trä. Därför gör vi även en hel del satsningar inom arbetsmiljöområdet, framförallt när det gäller modernare utrustning och sänkning av bullernivåerna i vår fabrik.

Arbeta hos oss
Eftersom det går bra för oss och efterfrågan på våra produkter ökar, kommer vi under den närmaste tiden ha behov av att rekrytera ytterligare personal. Är du intresserad av att jobba i ett expansivt träföretag tycker vi att du ska höra av dig.