Norsjö Trä har tagit beslut om att investera i ny scannerteknik. Personal kommer att utbildas under vecka 14 och den nya scannerutrustningen kommer att installeras under vecka 17.