Eftersom vi fått en ökad efterfrågan på våra produkter kommer vi att nyanställa ytterligare tre personer, och dessutom ökar vi till 2-skift i ena kaplinan.