Vi har under våren satt igång tillverkning av färdiga specialreglar i olika kvalitér och utföranden.
Med vår kunskap inom skarvning och vidareförädling så skulle vi vilja säga att vi har en av marknadens bästa specialreglar!

Det som nu är satt i fokus är dimensionerna 45×45, 45×70, 45×95, 45×145 m.m.