Norsjö Trä » Partners

Partners

För att vår produktion ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs att både inflödet av råvaror och utleveranser kan ske utan att problem uppstår i någon del av vår tillverkning. Vi har därför lyckats knyta ett antal samarbetspartners som har nyckelroller i detta logistiksystem.

 

 
Postadress: 935 32 Norsjö
Besöksadress: Förrådsvägen 8
Telefon: +46 918 108 50 (vxl)
Fax: +46 918 108 70 (fax)
Mail: ralf@norsjotra.se
Webb: www.norsjotra.se