Om oss

Om oss

Vi har haft en mycket positiv utveckling sedan starten och våra leveranser till Hedlunda Industri tenderar att öka kraftigt. Det gör att vi planerar för nya investeringar i ytterligare en produktionslinje och även nya lagerbyggnader. Dessa investeringar gör vi för att kunna förbättra vårt produktions- och logistikflöde, upprätthålla en god service och hålla våra leveranstider. Vi vill göra det ännu trivsammare att jobba hos oss på Norsjö Trä. Därför gör vi även en hel del satsningar inom arbetsmiljöområdet, framförallt när det gäller modernare utrustning och sänkning av bullernivåerna i vår fabrik.

 

Ägare till Norsjö Trä är Ralf Signarsson, Frank Signarsson, Arne Signarsson och Dick Bergh.

 

Vi har i grunden lång erfarenhet av

vidareförädling och tillverkning inom träsektorn. Det har även en stor del av vår personal. Många av dem har sedan mitten av 90-talet arbetat med produktion av limmade och hyvlade ämnen till fönster här i den fabrik som vi övertog januari 2009. I fabriken fanns redan då bl a en av Europas modernaste fingerskarvsanläggningar, en modern limmaskin och hyvlingsanläggning.

Historia

Vid starten januari 2009 var vi fem anställda och startade med att tillverka stora volymer av fingerskarvade ämnen till möbeltillverkaren Hedlunda Industri AB.

 

Idag är vi ett 20-tal anställda som producerar cirka 700 kubikmeter ämnen per vecka. För att få en uppfattning om denna mängd handlar det om tio till tolv lastbilar med släp som lämnar vår fabrik varje vecka!

 

För att klara att hålla våra leveranstider krävs ett väl upparbetat och genomtänkt logistikflöde, med inleveranser av virke och utleveranser med fordon till våra kunder. Fördelen med att vår fabrik ligger i Norsjö är att vi befinner oss strategiskt till, mitt inne i ett omfattande skogsbälte. Vi har alltså våra råvaror nära till hands. Vi har också byggt upp ett omfattande nät av samarbetspartners, med bland annat SCA, Setra och Martinssons som viktiga länkar i detta logistikflöde.

 

Norsjö med omnejd har en långvarig tradition av kunnande inom träindustrin och idag finns det bl a ledande tillverkare inom trappor och fönster. Och det är just från fönsterproduktion vi har våra rötter och vår bakgrund.

 

Vi har ett nära samarbete med Trägymnasiet i Norsjö. Många av eleverna därifrån gör sin praktik här och ett flertal av dem jobbar hos oss idag.