Norsjö Trä » Produkter

Produkter

 

Fingerskarvat
Med fingerskarvat så kan du som kund få välja exakt vilken kvalitè och förädlingsgrad som du behöver, vi skall fungera som en problemlösande leverantör. Med hjälp av vår moderna scannerutrustning så erbjuder vi din kvalitè i produkter som fingerskarvat och optimeringskapat. Vi kan erbjuda både vertikal- och horisontell fingerskarvning i längder från 500-6100mm. Vi kan hantera fingerskarvsbitar från 150mm till 1000mm fritt optimerat till skarvning.

Kapade ämnen
Vi kan erbjuda optimeringskapade ämnen från två olika produktionslinjer. Vi kan ta ut kapade ämnen i vår fingerskarvslinje samt så kan vi även optimeringskapa i en egen kap- och hyvellinje.

Hyvlade ämnen
Färdighyvlade ämnen är också någonting vi kan erbjuda, antingen kan vi exempelvis utföra en vanlig legohyvling eller så kan vi färdighyvla dina fingerskarvade beställningar.

Kapspill till skarvning
Med kapspill till skarvning så menar vi att vi kan ta hand om ert avkap från exempelvis en kaplinje, Dessa bitar kan då skarvas till önskad längd och om så önskas även hyvlas. Vi kan legoskarva avkap som är mellan 200 – 1600mm.

 

FSC®

FSC-certifikat Norsjö Trä AB >>

 

Certifikat RISE® CR022

SC1257-17

 

 
Postadress: 935 32 Norsjö
Besöksadress: Förrådsvägen 8
Telefon: +46 918 108 50 (vxl)
Fax: +46 918 108 70 (fax)
Mail: ralf@norsjotra.se
Webb: www.norsjotra.se