Norsjö Trä » Produktion

Produktion

 

Produktionen vi bedriver hos oss på Norsjö Trä handlar om att tillgodose våra kunders önskemål, detta kan vi erbjuda genom att vi kan kvalitetsorientera varje enskild produkt med hjälp av modern scannerutrustning. Våra största produkter är för tillfället fingerskarvade möbel-, list-, panel-, fönster- och dörrämnen samt även byggvaror. Vi kan även erbjuda optimeringskapade ämnen samt färdighyvling av produkterna. Ännu en lösning vi kan erbjuda våra kunder är att ta hand om deras ”avkap” från exempelvis en kaplinje och fingerskarva upp dessa till en färdig produkt.

Kapacitetsmässigt ligger vår produktion på ca 30 000 m3 färdiga ämnen räknat på vår nuvarande takt på 2-skift. Omräknat till lastbilar handlar det om 500 lastbilar med släp fyllda med ämnen som går ut från vår fabrik. För att klara en sådan produktion så har vi en stor och effektiv fingerskarvsanläggning, en mindre fingerskarvslinje och en kap-och hyvellinje.

För att vi skall vara en stark aktör på marknaden och kundens givna alternativ krävs det att vi ständigt utvecklas och investerar i maskiner likväl som personal. Vi har i grunden en lång erfarenhet av vidareförädling och tillverkning inom träsektorn.

 

 
Postadress: 935 32 Norsjö
Besöksadress: Förrådsvägen 8
Telefon: +46 918 108 50 (vxl)
Fax: +46 918 108 70 (fax)
Mail: ralf@norsjotra.se
Webb: www.norsjotra.se